received_193705185668550.jpeg

ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ НАР ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах…