АВЛИГЫН ЭСРЭГ “НЭГДЬЕ” СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЯН

351302636_275889468135087_1331823364347180447_n-7a1miz3x36m5gemlkikshqvg0jgfjytek3k9ki3fuio.jpg

Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аян Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Авлигатай тэмцэх 5Ш ажиллагаа”-ны нэг арга хэмжээ болох “Шүгэл ажиллагаа”-ны хүрээнд авлигын эсрэг үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог ханган хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс уриалж байна. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхын төлөө хамтдаа #Нэгдэе

scroll to top