ХИМИЙН БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС АШИГЛАДАГ АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

288021060_2004983373032328_5369526594025489978_n.jpg

Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт химийн болон аюултай бодис ашигладаг Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах болон аюулгүй ажиллагааг хангуулах , хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, гарч болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2022 оны 06 дугаар сарын 22-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар төлөвлөн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна. Хяналт шалгалтаар байгууллагуудын химийн ослын төлөвлөгөө, ашиглаж буй химийн бодис, зарцуулалт, бүртгэл, химийн бодис ашиглах үед үүсэх эрсдэлийн үнэлгээ, бодисын ангилалыг зохих журам стандартын дагуу байгаа эсэх талаар хяналт шалгалтыг явуулж байна.

scroll to top