2021 ОНЫ БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ II ДУГААР ҮЕИЙН СУРГАЛТ АЛБАН ЁСООР ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЭЛЖ БАЙНА

241468300_579812889881650_1209947933651268753_n-1.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/308, А/309 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны А/01 дүгээр тушаалын удирдлага болгон Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүний “2021 оны II дугаар үе” -ийн сургалтыг нээлтийг алба ёсоор цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан цахимаар эхлүүлж, алба хаагчдад II дугаар үед орох хичээлийн төлөвлөгөө, цаг сэдвийн хөтөлбөрийг танилцуулж, нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр Үндэсний бичиг, Мэргэжлийн англи хэлний сургалтыг зохион байгуулах төлөвлөгөөг танилцуулж сургалтыг эхлүүлсэн.

scroll to top