ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

received_1654951714705538.jpeg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан Хүүхэд хамгааллын байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг тус дүүргийн 6, 29, 34, 40 дүгээр хороонд байрлах хүүхэд хамгааллын байгууллагуудад зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top