ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ НАР ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

received_193705185668550.jpeg

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт явуулах удирдамжийн дагуу Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 7 байгууллагад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын ажил үргэлжилж байна.

scroll to top