ТҮРГЭВЧИЛСЭН ОНОШЛОГООНД 131 АЛБАН ХААГЧИЙГ ХАМРУУЛЛАА

20201121_135918.jpg

Коронавирус (COVID-19) цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын “Албан хаагчдыг түргэвчилсэн оношлогоонд хамруулах тухай” тушаал гарч Засаг даргын Тамгын газрын харъяа Онцгой байдал, Цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн нийт 433 албан хаагчдыг дөрвөн байршлын Өрхийн эмнэлэгүүдийн байранд түргэвчилсэн оношлогоонд хамрууллаа. Дээрх түргэвчилсэн оношлогоонд Онцгой байдлын хэлтсийн 131 албан хаагч хамрагдлаа.

scroll to top