“КОВИД-19 НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ-ИННОВАЦИ ШИНГЭСЭН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ” ТӨСӨЛ СУРГАЛТ БОЛЛОО

nuub3.jpg

Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс Нийслэлийн 9 дүүргээс сонгон Сонгинохайрхан дүүрэгт хэрэгжүүлэх  “КОВИД-19 нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл-Инноваци шингэсэн хариу арга хэмжээ” төслийн анхдугаар уулзалт амжилттай боллоо.

scroll to top