ЭЕШ зохион байгуулах барилга байгууламжид хяналт шалгалт зохион байгууллаа

105752521_388337248794258_8466825109599241693_n.jpg

Их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдээс авах элсэлтийн ерөнхий шалгалт 2020 оны 07 дугаар сарын 02-05-ны өдрүүдэд зохион байгуулах нэр бүхий 4 барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаа.


Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй цогцолбор сургуулийн 1-р ахлах сургуулийн 1, 2 дугаар байр, Хөгжил цогцолбор сургууль, 143 дугаар сургуулийн удирдлагад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шааардлагыг хүргүүллээ.

scroll to top